Klub e-Senior

Klub e-Senior działa od 2011r. Celem głównym klubu jest e-aktywizacja i zwiększenie powszechności korzystania z komputera, Internetu i nowoczesnych technologii w codziennym życiu. Dzięki prowadzonym szkoleniom komputerowym seniorzy czują się pewniej w otaczającej ich rzeczywistości, potrafią korzystać z nowinek technicznych i przełamują barierę lęku i obaw w świecie wirtualnym.

Poza tym spotkania w Klubie e –Senior pozwalają klubowiczom lepiej się poznać,  nawiązać nowe znajomości i zaprzyjaźnić z biblioteką.
Seniorzy z Klubu e – Senior chętnie i aktywnie uczestniczą w organizowanych spotkaniach i imprezach. Bibliotekę traktują jako miejsce bardzo im przyjazne, gdzie mogą rozwijać swoje zainteresowania. Często podkreślają, że uczestnicząc aktywnie w życiu biblioteki mają możliwość spędzać miłe chwile z ciekawymi ludźmi oraz zmotywować się do podjęcia nowych wyzwań i pasji. Aby móc poszerzać ofertę kulturalną i edukacyjną dla seniorów, biblioteka co roku nawiązuje współpracę z różnymi instytucjami. Informacje i zdjęcia z przygotowanych imprez umieszczane są na bieżąco na stronie internetowej biblioteki, Urzędu Miejskiego, na facebooku oraz w prasie lokalnej. Nowe oferty skierowane do ludzi starszych i ich atrakcyjność sprawiają, że coraz więcej chętnych seniorów zgłasza się do biblioteki. Wpływa to też wymiernie na wzrost korzystania z prasy i książek przez tę grupę czytelników.

Zapraszamy wszystkich chętnych seniorów do uczestnictwa w Klubie e – Senior .

W dniu 20.02.2020 r. odbyło się w Bibliotece Głównej spotkanie dla seniorów z cyklu „Z książką na każdy temat” – „Książka z tulipanem”. Na spotkanie zaproszona została Danuta Binkiewicz- Kołodziej –poetka, podróżniczka i pasjonatka, która zaprezentowała seniorom prezentację o tulipanach. W bardzo ciekawy sposób opowiedziała o pochodzeniu tego kwiatka, o jego pięknie i uprawie. Wiele miejsca poświęciła opowieściom o fenomenie popularności tulipana i jego ogromnym znaczenie dla ich posiadaczy, zwłaszcza w XVII wieku.

„Zdarzało się, że zamieniano nieraz tulipany za nieruchomości, ziemię czy bydło” – to cytat z prezentacji zaczerpnięty z książki W. Kopalińskiego pt. Opowieści o rzeczach powszednich”, będący dowodem na to, jak dużą wartość miał ten kwiat i, że nie każdego było na niego stać. W trakcie prezentacji seniorzy zapoznali się z różnymi odmianami tulipanów, dowiedzieli się kto decyduje o imieniu nowej odmiany i jakie nazwy popularnych i znanych osób noszą te kwiaty. Na koniec prezentacji Pani Danuta zaprezentowała książki z tulipanem w nazwie. Seniorzy mogli również obejrzeć zakładki do książek, a były to zakładka wisiorek i zakładka malowana metodą Ebru.

W drugiej części seniorzy zadawali pytania autorce prezentacji, dotyczące uprawy tulipanów, a także ogrodu, który ona posiada i kwiatów, które uprawia.

W trakcie spotkania seniorzy korzystali również z książek znajdujących się w zbiorach czytelni m.in. „Uprawa kwiatów w domu” S. Heuer,, „Ogród od wiosny do jesieni” S. Bradley „Mój piękny ogród” J. Wolff, „Kwiaty” Z. Wdowiński.tn dsc 0102

tn 2 copytn dsc 0089tn dsc 0090tn dsc 0092tn dsc 0093tn dsc 0096tn dsc 0100tn dsc 0101

tn dsc 0765W dniu 23.01.2020 r. w Bibliotece Głównej odbyło się spotkanie z cyklu „Z Literaturą na wesoło” dla seniorów z Klubu e- Senior.
Na początku seniorzy obejrzeli skecz „Przychodzi baba do lekarza” w wykonaniu pań z Grupy Teatralnej. Panie same opracowały scenariusz skeczu, przygotowały rekwizyty i wytrwale ćwiczyły teksty. Nagrodą za ich występ był uśmiech na twarzach oglądających i gromkie oklaski.
Następnie uczestnicy rozwiązywali krzyżówki i quizy literackie, układali wyrazy bawiąc się w skojarzenia oraz odgadywali zagadki literackie. Klubowicze wykazali się dużą znajomością literatury m.in. utworów Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego oraz współczesnych pisarzy Czesława Miłosza, Joanny Chmielewskiej i Hanny Krall.
Prowadząca spotkanie Joanna Wronisz przygotowała również zadania, wymagające kreatywnego myślenia, wyobraźni i pomysłowości. W części spotkania poświęconej na „burzę mózgów” seniorzy m.in. uzupełniali zdania „Moją mocna stroną jest…..”, „Lubię w sobie to, że…..”, „Cenię w sobie to, że….”.
„Moją mocną stroną jest to, że sama sobie radzę na starość”, Lubię w sobie to, że mogę się pośmiać”, Cenię w sobie to, że zawsze mówię prawdę” – to niektóre tylko wypowiedzi seniorów.
W trakcie spotkania nie zabrakło również zabawy ruchowej. Tym razem seniorzy musieli wykazać się dużą spostrzegawczością odgadując różnice w ubiorze i zachowaniu się uczestników zabawy. Dużo śmiechu wywołała zabawa w zapamiętywanie teksu, który należało najpierw wysłuchać, a potem przekazać kolejnej osobie.
„Z literaturą na wesoło” to pierwsze w tym roku spotkanie dla seniorów. Na kolejne zapraszamy już wkrótce.

tn dsc 0762tn dsc 0766tn dsc 0767tn dsc 0771tn dsc 0778tn dsc 0780tn dsc 0781tn dsc 0786tn dsc 0789tn dsc 0794tn dsc 0799tn dsc 0800tn dsc 0808tn dsc 0809tn dsc 0815