Przy organizowaniu różnego rodzaju imprez MGBP współpracuje z wieloma instytucjami i placówkami kultury:

• Szkołami,
• Przedszkolami,
• Żłobkiem,
• Urzędem Miejskim w Łęcznej,
• Radą Miejską w Łęcznej,
• Katolickim Stowarzyszeniem Emerytów i Rencistów,
• Łęczyńskim Stowarzyszeniem Twórców Kultury i Sztuki "Plama",
• Osiedlowym Domem Kultury w Łęcznej,
• Centrum Kultury w Łęcznej,
• Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
• Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczym w Podgłębokim,
• Środowiskowym Domem Samopomocy w Łęcznej,
• Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej,
• Uniwersytetem Trzeciego Wieku,
• POLIN Muzeum Historii Żydów Polskich,
• Powiatową Biblioteką Publiczną w Łęcznej,
• Wojewódzką Biblioteką Publiczną im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie.