KALENDARIUM
 

1948 - Powstanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Łęcznej na mocy Dekretu o bibliotekach i opiece nad zbiorami bibliotecznymi z dnia 17.IV. 1946 roku. Założyciel - Narcyz Rożenek. Pierwszy kierownik - Maria Borkowska.

1955 - Zmiana nazwy placówki na Miejska Biblioteka Publiczna.

1958 - Kierownikiem biblioteki zostaje Krystyna Hołowińska-Ciuraj.

1961 - Biblioteka została ulokowana w pomieszczeniach Synagogi.

1961-1963 - Utworzenie punktów bibliotecznych w Ciechankach, Starej Wsi i Kol. Trębaczów.

1964 - Założenie Koła Przyjaciół Biblioteki. W tym też roku biblioteka zajęła I miejsce w powiecie lubelskim pod względem zasięgu czytelnictwa.

1965-1970 - Przygotowano wiele imprez dla dzieci i dorosłych. Zorganizowano ciekawe spotkania z pisarzami m.in. z Marią Szulecką, Zofią Bystrzycką. Matyldą Wełną i Witoldem Zalewskim.

1973 - Zmiana nazwy placówki na Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Łęczna.

1975 - Zmiana nazwy biblioteki na Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna.

1990 - Po Reformie Samorządowej zmodyfikowano Statut MGBP z którego wynikało, że biblioteka jest jednostką budżetową Urzędu Miasta Łęczna.

1993 - Biblioteka otrzymała nowy obiekt przy ul. Bożnicznej 21, w którym utworzono Wypożyczalnię dla Dorosłych, Oddział dla Dzieci oraz Czytelnię.

1998 - Uroczyste obchody 50 – lecia biblioteki. W tym też roku dyrektorem placówki została Alina Dudek.

2000 - Biblioteka działa według nowych zasad gospodarki finansowej, samodzielnie gospodarując przydzielonym mieniem. Uchwałą Rady Miejskiej utworzono jednolitą sieć bibliotek publicznych podległych MGBP, poprzez włączenie 2 bibliotek działających przy Centrum Kultury. Obecnie w strukturę MGBP wchodzi biblioteka główna oraz 4 filie.

2001 - Rozpoczęto proces komputeryzacji zbiorów w systemie MAK.

2006 - Zmiana na stanowisku dyrektora biblioteki. Odchodzącą z końcem 2005 roku na emeryturę Alinę Dudek zastąpiła Danuta Panas.

2006-2008 - W całej sieci bibliotek przeprowadzono remonty, dzięki czemu placówki nabrały nowego wyglądu, są estetyczne i funkcjonalne.

2007 - MGBP osiągnęła najwyższy w powiecie łęczyńskim  i jeden  z najwyższych w województwie lubelskim wskaźnik  zasięgu czytelnictwa.

2008 - placówka uroczyście obchodziła jubileusz 60-lecia połączony z nadaniem imienia Zbigniewa Herberta. Nadanie bibliotece tytułu „Wzorowa Biblioteka Roku 2008”.

2009 - Rozpoczęcie działalności Dyskusyjnego Klubu Książki "Pod Różą" dla dorosłych.

2010 - Realizacja projektu "Modernizacja pomieszczeń i zakup wyposażenia dla Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Łęcznej".

2011 - Rozpoczęcie szkoleń komputerowych dla seniorów i inaguracja Klubu e-Senior.

2012 - Powstanie Dyskusyjnego Klubu Książki dziecieco-młodzieżowego w Bibliotece Głównej.

2013- Jubileusz 20-lecia Oddziału dla Dzieci.

2015 - Uruchomienie wypożyczalni elektronicznej.

2018 - Jubileusz 70 - lecia działalności Biblioteki.

2020 - Pandemia COVID - 19. Biblioteka wprowadza zmiany godzin otwarcia placówek. Działania kulturalno - oświatowe prowadzone są w trybie online (facebook).

2021 - Zmiana na stanowisku dyrektora.Odchodzącą z końcem 2021 roku na emeryturę Danutę Panas zastapiła Monika Mazurkiewicz.

2022 - Powstanie  Dyskusyjnego Klubu Książki dziecięco - młodzieżowego w Filii nr 1.

2022 -Likwidacja Filii nr 4 w Zakrzowie.