Aktualności

Burmistrz Łęcznej zaprasza wszystkich mieszkańców, samorządowców, organizacje pozarządowe, przedsiębiorców oraz instytucje zainteresowane rewitalizacją gminy Łęczna do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Łęczna na lata 2023-2030.

Celem konsultacji jest zapewnienie udziału mieszkańców gminy Łęczna w przygotowaniu dokumentów dotyczących procesu rewitalizacji, wymiana wiedzy i informacji oraz poznanie opinii i umożliwienie złożenia uwag w sprawie projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Łęczna na lata 2023-2030.

Konsultacje odbywają się w terminie od 28 czerwca do 1 sierpnia 2024 r. i będą prowadzone w następujących formach:

  • Zbieranie uwag w postaci elektronicznej
  • Zbieranie uwag w postaci papierowej
  • Zbieranie uwag ustnych
  • Ankietyzacja
  • Otwarte spotkanie konsultacyjne dla mieszkańców zaplanowane w dniu 11 lipca 2024 r. o godz. 1100 w sali konferencyjnej Rady Miejskiej w Łęcznej przy Placu Kościuszki 22.

Szczegółowe informacje w dokumentach w naszym BIP

Po więcej informacji zapraszamy do siedziby Urzędu Miejskiego w Łęcznej, Plac Kościuszki 5, 21-010 Łęczna w pokoju nr 17 (1 piętro), tel. 81 535 86 60.

 

Zapraszamy mieszkańców na spotkanie w sprawie programu rewitalizacji

Spotkanie odbędzie się 11 lipca 2024r. o godzinie 11:00 w siedzibie Rady Miejskiej  w Łęcznej, Plac Kościuszki 22

Więcej informacji pod linkiem.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Łęcznej - już po raz kolejny włączyła się w ogólnopolską akcję „Kinder Mleczna Kanapka - Przerwa na wspólne czytanie” zorganizowaną przez Kinder i wygrała nagrody. W tegorocznej edycji akcji - Biblioteka przy ul. Bożnicznej 21-wygrała stolik z krzesełkami oraz zestaw książek.

Bardzo dziękujemy Wszystkim, którzy na nas głosowali!!! Zapraszamy do Oddziału dla Dzieci na wspólne czytanie.
27.06.2024 r. w Filii nr 3 miało miejsce otwarcie wystawy „ Osiedle im. Samsonowicza w fotografiach Eugeniusza Misiewicza z lat 80. XX w .”, któremu towarzyszyło spotkanie z seniorami z prezentacją czasopism i wydawnictw o Łęcznej. Wydarzenie poprowadził pan Paweł Brodzisz artysta malarz, fotograf, grafik, regionalista i wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej. W spotkaniu uczestniczyli seniorzy z Dziennego Domu „Senior +” w Bogdance, Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Łęcznej oraz czytelnicy seniorzy. Na początku spotkania bibliotekarka Ewa Grzesiak powitała przybyłych gości i przybliżyła uczestnikom sylwetkę Pawła Brodzisza prowadzącego spotkanie. Z okazji otwarcia wystawy związanej z powstaniem Osiedla Samsonowicza nasi goście mogli powrócić wspomnieniami do historii Łęcznej jako małego miasteczka do stolicy Lubelskiego Zagłębia Węglowego. Następnie Pan Paweł Brodzisz przedstawił wkład Eugeniusza Misiewicza autora zdjęć wystawy, wieloletniego Dyrektora Centrum Kultury w Łęcznej, regionalisty i pasjonata lokalnej historii w dokumentowanie historii Łęcznej. Opowiedział też uczestnikom o najciekawszych wydarzeniach i zabytkach miasta. I tak oto na otwarciu wystawy wspominaliśmy jak wyglądały dawniej domy zajezdne, rynek Starego Miasta, plac przed Urzędem Miasta Łęczna, gdzie była pierwsza stołówka górnicza czy zakład fryzjerski Bartnickich. Oglądaliśmy zdjęcia ulicy Bożnicznej i Kanałowej. Wspominaliśmy miejsca związane z Gettem łęczyńskim i działalnością gminy żydowskiej. Oglądając zdjęcia w Merkuriuszu Łęczyńskim wspominaliśmy budowę pierwszych bloków na Osiedlu Samsonowicza, przyjazdu Edwarda Gierka na teren nowo budowanej Kopalni Bogdanka. Uczestnicy w żywej dyskusji zadawali pytania i wspólnie wspominaliśmy dawne czasy. Wystawa jak w kapsule czasu przenosi widza w inny miniony czas i stawia go w roli świadka historii. Wydarzeniu towarzyszyła również na prośbę czytelników prezentacja z przypomnieniem wybranych linorytów Pawła Brodzisza z wystawy grafiki: „Łęczyńske Ulice”. Dziękujemy wszystkim za obecność i aktywny udział. Zapraszamy do odwiedzania biblioteki i zwiedzania wystawy.