„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; Nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.

/Jan Paweł II/

 

19 listopada 2019 r. obchodziliśmy w Filii nr 2 Międzynarodowy Dzień Tolerancji oraz Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień.
Organizatorami spotkania było Przedszkole nr 3 i Filia nr 2 MGBP we współpracy z Przedszkolem nr 4. Na spotkanie z przedszkolakami przybyły słuchaczki Lubelskiego Uniwersytetu III Wieku Filia w Łęcznej –
Teresa Drozd, Bożena Myszak, Danuta Zalecka, Irena Bekiesza, Lucyna Szymańska, Teresa Czajka. Do biblioteki przybyły przedszkolaki z grupy „Tygrysy” z Przedszkola nr 3 w Łęcznej z nauczycielką Ewą Kalitą i grupa „Żabki” z Wioletą Ładniak z Przedszkola nr 4 wraz opiekunkami. Spotkanie zaszczyciły: Danuta Panas Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Z. Herberta w Łęcznej, Ewa Góźdź Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 3 i Małgorzata Wawryszuk Wicedyrektor Przedszkola Publicznego nr 4.
Międzypokoleniowa inicjatywa miała na celu kształcenie wrażliwości dzieci na potrzeby drugiego człowieka i rozwijanie empatii w stosunku do innych osób.
Zgromadzonych gości powitała Krystyna Skoczylas Kierownik Filii nr 2. Następnie koordynatorki spotkania: Ewa Kalita i Ewa Grzesiak zaprosiły seniorki z Uniwersytetu III Wieku do głośnego czytania dzieciom. Mali goście wysłuchali wiersza Bożeny Piergi pt.: „Tolerancja – elegancja”:
W ten sposób dzieci zostały „wprowadzone do krainy” tolerancji, życzliwości i uśmiechu. W dalszej części spotkania dorośli uczestnicy losowali karty z aforyzmami i sentencjami poświęconymi życzliwości, a następnie je czytali. Każdy z czytających dzielił się z przedszkolakami swoimi myślami i doświadczeniami na temat dobra, życzliwości i uśmiechu. Wszyscy jednogłośnie stwierdzili, że uśmiech, życzliwość i dobro otwierają drzwi do serca każdego człowieka.
Następie dzieci zostały zaproszone do obejrzenia przedstawienia pt.: „ Brzydkie kaczątko” na podstawie baśni H.Ch. Andersena – w formie teatrzyku Kamishibai (pomysł i kształt drewnianej skrzyneczki wywodzi się z Japonii). Przekazały przedszkolakom ważną myśl, że tak jak „brzydkie kaczątko” zmieniło się w pięknego łabędzia, tak też „brzydki lub inny” też może być piękny. Podobnie jak „Brzydkie kaczątko” każdy człowiek potrzebuje miłości, akceptacji i życzliwości.
Na zakończenie, w ramach podziękowania, dzieci z grupy „Tygrysy” wręczyły plakaty „Drzewka tolerancji i życzliwości” dla Uniwersytetu III wieku Filia w Łęcznej, Przedszkola Publicznego nr 4, Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Z. Herberta w Łęcznej Filii nr 2. Grupa „Żabki” podziękowała seniorkom za głośne czytanie wręczając „laurki życzliwości i uśmiechu”.
Wszystkim małym i dużym uczestnikom dziękujemy za udział w zajęciach i życzymy dużo życzliwości i dobra na każdy dzień!

tn dsc 0313tn dsc 0316tn dsc 0318tn dsc 0321tn dsc 0322tn dsc 0323tn dsc 0326tn dsc 0329tn dsc 0330tn dsc 0332tn dsc 0333tn dsc 0334tn dsc 0355tn dsc 0338tn dsc 0340tn dsc 0341tn dsc 0345tn dsc 0346tn dsc 0349tn dsc 0353tn dsc 0354tn dsc 0357tn dsc 0358tn dsc 0362