tn 12.11 10 copy

Co to jest niepodległość? - na to pytanie szukaliśmy odpowiedzi na zajęciach edukacyjnych, które odbyły się w dniu 12.11.2019 r. w grupie "Bławatki" z Przedszkola nr 2 w Łęcznej.
Na początku spotkania dzieci wysłuchały piosenki "Co to jest niepodległość?". Następnie Barbara Wójcik – bibliotekarka z Biblioteki Głównej przeczytała przedszkolakom książkę Zofii Staneckiej pt. "Basia i wolność". Po uważnym wysłuchaniu przeczytanego tekstu dzieci odpowiadały na zadawane przez bibliotekarkę pytania dotyczące tematyki zajęć.
Na zakończenie spotkania przedszkolaki wspólnie z prowadzącą wyrecytowały wiersz Władysława Bełzy "Kto ty jesteś? – Polak mały…” oraz wysłuchały "Piosenki młodego patrioty".
Mamy nadzieję, że dzisiejsze zajęcia pozwolą "Bławatkom" na długo zapamiętać, jest bardzo ważnym słowem jest "niepodległość".

tn 12.11 1tn 12.11 3tn 12.11 4tn 12.11 5tn 12.11 7tn 12.11 8