Filia nr 4 w Zakrzowie przyłączyła się do ogólnopolskiego projektu XV edycji Szlachetnej Paczki. Bibliotekarka Marianna Świrska – jako wolontariusz – czynnie zaangażowała się w pomoc dla potrzebujących. Udostępniła też pomieszczenie biblioteki, w którym utworzono magazyn na paczki z darami.

Magazyn był otwarty od 12.12.2015 do 13.12.2015 do czasu rozwiezienia ostatniej paczki. Strażacy z OSP Zakrzów służyli swoją pomocą w rozładunku i rozwożeniu paczek wozem strażackim.

Biblioteka była w tym czasie również miejscem spotkań wolontariuszy i darczyńców, którzy przywozili paczki. Dzielono się wspólnie swoimi wrażeniami przy organizowaniu akcji jak również po wizytach w obdarowanych rodzinach.

15 m copy12 m11 m8 m24 m27 m