W uznaniu naukowych zasług Mikołaja Kopernika dla Polski i świata Senat RP podjął uchwałę ustanawiającą 2023 Rokiem Mikołaja Kopernika.

Na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki czytamy o motywach podjęcia przez Senat takiej decyzji: „ Datę powiązano z rocznicą pięćset pięćdziesiątych urodzin i czterysta osiemdziesiątą rocznicą śmierci Mikołaja Kopernika. Senatorowie przypominają w uchwale, że w swoim najsłynniejszym dziele „De revolutionibus orbium coelestium” Mikołaj Kopernik przedstawił założenia heliocentrycznej budowy Układu Słonecznego burzące ówczesny obraz świata. Jego odkrycie spowodowało rewolucję naukową zwaną przewrotem kopernikańskim. W uchwale podkreślono także patriotyzm Kopernika, „przez całe życie był wiernym poddanym kolejnych królów polskich z dynastii Jagiellonów, jak pisał nie ma obowiązków większych nad obowiązek względem Ojczyzny, dla której nawet życie należy poświęcić.”

Z tej okazji w Bibliotece Głównej została zorganizowana wystawa okolicznościowa dotycząca osoby wybitnego astronoma .W gablotach umieszczono książki dotyczące życia i działalności Mikołaja Kopernika, które znajdują się w zbiorach naszej Biblioteki.