Miś na smutki i radości(…)
Miś Puchatek, miś Uszatek,
Miś z futerka, z pluszu, z łatek….
Dziś Dzień Pluszowego Misia
Więc go utul mocno dzisiaj!!!

Miękki, puchaty i taki z łatką. 25 listopada swoje święto obchodziła najmilsza zabawka i niezastąpiona przytulanka przy zasypianiu – Pluszowy Miś.

Z okazji święta Pluszowego Misia Miejsko- Gminna Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Łęcznej, Filia nr 2 wraz z Przedszkolem Publicznym nr 3 w Łęcznej zorganizowała VI Międzyprzedszkolny Przegląd Poezji Dziecięcej „W Krainie Pluszowego Misia” pod honorowym patronatem Burmistrza Łęcznej – pana Leszka Włodarskiego.
W przeglądzie wzięło udział 31 dzieci w wieku 4- 5 lat z przedszkoli publicznych w Łęcznej. Przedszkolaki przyniosły ze sobą ulubione misie, a niektórzy byli ubrani w strój misia.
Na początku spotkania Krystyna Skoczylas przywitała wszystkich przybyłych na przegląd uczestników, zaproszonych gości, nauczycieli, rodziców i opiekunów.
Zaproszenie przyjęli:
Burmistrz Łęcznej, pan Leszek Włodarski ,
Przewodniczący Rady Miejskiej, pan Krzysztof Matczuk,
Radna Rady Miejskiej, pani Halina Mazurkiewicz,
Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 3, pani Wioleta Chołast,
Dyrektor Miejsko- Gminnej Biblioteki Publicznej, pani Monika Mazurkiewicz,
Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 1, pani Katarzyna Gańska

Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 2, pani Ewa Michalak,
Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 4, pani Dorota Czapnik- Berej.
Następnie pani Irmina Walenciuk i pani Agnieszka Dybich przedstawiły historię święta pluszowej maskotki.
Pani Ilona Wójcik i pani Ewa Kalita z Przedszkola Publicznego nr 3 zapowiadały i prowadziły przegląd.
Recytacja wierszy przebiegała w dwóch grupach.. Prezentowane wiersze o misiach były krótkie i długie, wesołe i nostalgiczne.
W przerwie przeglądu pani Irmina bawiła wszystkich prowadząc zabawy muzyczno- ruchowe przy piosenkach w języku angielskim i hiszpańskim. Do zabawy zachęcała duża maskotka misia, w którą wcieliła się Aneta Płaza ze szkoły językowej Success School.  W historii o rodzinie misiów z udziałem pana Burmistrza i pani Dyrektor Przedszkola nr 3 śmiechu i radości było co nie miara.
Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i upominki sfinansowane przez: Lubelski Węgiel „Bogdanka”
S. A., Radę Rodziców Przedszkola Publicznego nr 3, Lader School Łęczna i Urząd Miejski w Łęcznej.
Następnie pan Burmistrz Leszek Włodarski i pan Krzysztof Matczuk Przewodniczący Rady Miejskiej podziękowali dzieciom za piękne recytacje wierszy, a organizatorom, nauczycielom i rodzicom za wkład w przygotowanie przeglądu.
Na zakończenie Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 3 Wioleta Chołast podziękowała dzieciom za recytacje, nauczycielom za zaangażowanie w przygotowanie uczestników, wręczyła podziękowania dla przedszkoli oraz sponsorów.
Przeglądowi towarzyszyła wystawa prac plastycznych wykonanych przez dzieci oraz książek o misiach.
Do zobaczenia za rok na następnym przeglądzie.