W dniach 29 września - 28 października 2022 r. Filia nr 3 ogłosiła Konkurs Krasomówczy
pt.: „Ulubiony bohater utworów Marii Konopnickiej” dla uczniów z klas 4-6 z terenu
Miasta i Gminy Łęczna, popularyzujący twórczość Marii Konopnickiej.
28 października 2022 r. nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu.
Jury w składzie:
Maria Suracka – emerytowana nauczycielka języka polskiego
Monika Bogusz - dyrektor Biblioteki Powiatowej w Łęcznej
Joanna Wronisz – starszy kustosz MGBP w Łęcznej
Przyznało:
I miejsce: Bartosz Matyjaszczyk – Szkoła Podstawowa nr 2 w Łęcznej
II miejsce: Martyna Bójczuk – Szkoła Podstawowa nr 2 w Łęcznej
III miejsce: Liliana Kocot - Szkoła Podstawowa nr 4 w Łęcznej
Serdecznie gratulujemy i dziękujemy uczestnikom za udział.
Uczniowie zostali przygotowani przez nauczycieli: Marię Perzyńską – Kusiak, Monikę Wójcik.  Wsparcie opiekuńcze pełniła Agnieszka Mazurkiewicz ze Szkoły Podstawowej nr 2.
Uczniowie zaprezentowali wybrane utwory Marii Konopnickiej z użyciem ciekawych strojów i rekwizytów.
Cieszymy się, że naszymi gośćmi była klasa II b ze Szkoły Podstawowej
nr 4 w Łęcznej z nauczycielką Wiolettą Tchórzewską, która uczestniczyła w bieżącym roku m.in. w konkursie plastycznym poświęconym twórczości Marii Konopnickiej.
Nagrody w konkursie ufundowała Szkoła Językowa Leader School w Łęcznej.
Serdecznie dziękujemy.