Biblioteka przy ul. Bożnicznej 21 włączyła się w akcję Kinder Mleczna Kanapka Przerwa na Wspólne Czytanie pod nazwą „Podziel się książką”.
Dzięki czytelnikom o dobrym sercu, zebraliśmy trzy kartony książek dla dzieci w wieku od 2 do 14 lat, które zostały przesłane do Organizatora akcji.
Wszyscy, którzy podzielili się swoimi książkami, otrzymali okolicznościowe dyplomy i zakładki do książek.
Biblioteka została wyróżniona przez Organizatora i otrzymała nagrodę - zestaw bestselerowych książek dla dzieci oraz pufy, które pomogą stworzyć przyjazne miejsce do wspólnego czytania w bibliotece!
Dziękujemy Wszystkim, którzy brali udział w akcji.