Dyskusyjny Klub Książki dla dorosłych „Pod Różą” zaprasza na spotkanie
w dniu 15 stycznia 2020 r.(środa) na godz. 12.00 w czytelni MGBP w Łęcznej ul. Bożniczna 21.