Zbiory

 Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Łęcznej posiada bogaty księgozbiór ( 27 671  tys. woluminów stan na koniec 2018 r.).

- liczne nowości wydawnicze
- encyklopedie, słowniki, informatory
- bogaty zestaw literatury pięknej
- literaturę popularnonaukową z różnych dziedzin wiedzy
- lektury szkolne
- książki dla dzieci i młodzieży

- zbiory elektroniczne ( audiobooki, książka mówiona)

- Urządzenia  Czytak Plus i Czytak NPN3 dla czytelników niewidomych lub słabowidzących.

Biblioteka posiada bogate zbiory regionalne:

•    prasa (dzienniki i czasopisma o zasięgu regionalnym i lokalnym wydawane przez towarzystwa i organizacje, jednostki samorządu terytorialnego, instytucje, szkoły)
•    książki
•    dokumenty życia społecznego (foldery, informatory, wydawnictwa okolicznościowe).

Biblioteka posiada w swoich zbiorach ponad 250 jednostek zbiorów specjalnych ( „książka mówiona”, filmy dla dzieci i dorosłych, zekranizowane lektury, programy multimedialne i edukacyjne, kursy języków obcych, muzyka).

 

 
Tytuł czasopisma 
Biblioteka
Główna
Filia nr 1  
Filia nr 2  
Filia nr 3  
Filia nr 4  
Biblioteka Publiczna1    
Dziennik Wschodni1    
Merkuriusz Łęczyński1111 1
Mój piękny ogród1    
Pojezierze1 11 
Poradnik domowy1    
Poradnik Bibliotekarza1    
Świerszczyk1    
Twój Styl 1   
Tygodnik Angora1    
Uroda życia   1 
Wspólnota Łęczyńska111 1
Ziemia Łęczyńska1    
Zwierciadło  11