W dniu 30 stycznia 2019 roku w Filii nr 2 gościliśmy pracowników Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie Przemysława Szymańskiego i Grzegorza Stuczyńskiego.

Na spotkaniu czytelnicy zapoznali się z prezentacją dotyczącą zasobów IPN, które są ogólnodostępne dla osób zainteresowanych. Zgromadzeni wysłuchali wykładu otwartego: O katalogach IPN w Lublinie, prześladowaniach żołnierzy wyklętych i ich rodzin w latach 40-tych i 50-tych, materiałach z działalności opozycji w latach 70-tych i 80-tych, kryteriach przyznawania odznaczeń prezydenta za działalność opozycyjną, nowościach wydawniczych IPN oddziału w Lublinie.

                 Szczególne zainteresowanie słuchających wzbudziły losy kobiet działających w konspiracji, prześladowanych przez aparat bezpieczeństwa oraz najnowsze informacje poświęcone ostatnim dowódcom AK i WiN z Lubelszczyzny: H. Dekutowskiemu ps. „Zapora” i Z. Brońskiemu ps. „Uskok.”

Czytelnicy mogli zapoznać się z przykładami osób publicznych znajdujących się w rekordach Biuletynu Informacji Publicznej IPN i Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

W prezentacji przedstawione zostały kryteria przyznawania odznaczeń i medali prezydenta za działalność opozycyjną, w tym Krzyża Wolności i Solidarności dla osób zasłużonych w walce z dyktaturą PRL.

Pod koniec wykładu każdy uczestnik mógł zadać pytania.

Na zakończenie zaproszeni prelegenci przedstawili nowości wydawnicze IPN, w których na uwagę zasługują pozycje wydane z okazji 100-lecia niepodległości Polski: ciekawe komiksy, biografie i albumy okolicznościowe.

Każdy czytelnik mógł zapoznać się z książkami wydanymi przez Oddział IPN w Lublinie i zakupić je.

Biblioteka otrzymała także ciekawe wydawnictwa, za które składamy serdeczne podziękowania Oddziałowi IPN w Lublinie.

Filia nr 2 zaprasza do zapoznania się z ciekawą literaturą wydaną przez Oddział IPN w Lublinie dostępną w bibliotece.

min dsc 0109min dsc 0111min dsc 0112min dsc 0113min dsc 0114min dsc 0116min dsc 0117min dsc 0119min dsc 0120