… Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość - te trzy:
z nich zaś największa jest miłość. (1 Kor 13, 14)

21 lutego 2023 r. w Filii nr 3 odbyły się zajęcia z biblioterapii poświęcone miłości.
Wśród uczestników spotkania gościliśmy pacjentów z Oddziału Dziennego Psychiatrycznego ze Szpitala Powiatowego w Łęcznej. Z naszymi gośćmi rozmawialiśmy o miłości romantycznej, platonicznej, macierzyńskiej, małżeńskiej, bezwarunkowej, miłości do ojczyzny i miłości własnej. Podczas spotkania zostały wykorzystane następujące utwory: „Hymn o miłości” Św. Pawła, „Moja Piosnka II” Cypriana Kamila Norwida, „Zakochani” ks. Jana Twardowskiego, „Najpiękniejsze serce” - Bruno Ferrero. Prowadząca spotkanie przeczytała uczestnikom różnorodne utwory literackie mówiące o miłości i poprowadziła spotkanie o różnych aspektach tego uczucia. Uczestnicy wzięli aktywny udział w zajęciach. Odgadywali numery kart z różnymi opisami miłości i ich znaczeniem. Każdy chętny mógł podzielić się swoimi myślami i odczuciami. Odważni słuchacze odczytywali ulubiony fragment lub wiersz o miłości.
Na zakończenie prowadząca zaprosiła naszych gości do wypożyczania książek i zapisała chętne osoby do biblioteki.