15.07.2021 roku na Placu Tadeusza Kościuszki odbył się Event organizowany przez Fundację VCC, promujący projekt "Cyfrowe GOKi w podregionie lubelskim", w którym nasza Biblioteka bierze udział.

Animatorzy zadbali o dobrą rozrywkę dla wszystkich uczestników. Były zabawy i gry na matach edukacyjnych, a także quizy z nagrodami.