W dniach 5-9.07.2021 roku w Bibliotece Głównej odbyły się szkolenia dla młodzieży w ramach realizacji projektu „Cyfrowe GOKi w podregionie lubelskim”. Projekt realizowany jest przez Fundację VCC w ramach Programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie nr 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zajęcia prowadzone były przez profesjonalnego trenera zewnętrznego przy współudziale przeszkolonego wcześniej pracownika Biblioteki z wykorzystaniem sprzętu otrzymanego w ramach projektu. W szkoleniu wzięło udział 8 uczestników, którzy mogli rozwinąć swoje kompetencje cyfrowe między innymi poprzez ciekawe ćwiczenia w tworzeniu własnych projektów. Uczestnicy poznali również zasady wykorzystywania zasobów internetowych oraz kwestie związane z bezpieczeństwem w sieci. Dzięki szkoleniom młodzież będzie mogła sprawniej i bezpieczniej poruszać się w świecie internetu.

Na koniec uczestnicy dostali od Fundacji VCC dyplomy za ukończenie szkoleń, a młodzież podziękowała trenerowi za ciekawie prowadzone zajęcia.