23 kwietnia obchodziliśmy Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich.
Biblioteka przy ul. Bożnicznej 21, po raz kolejny, włączyła się w obchody tego wyjątkowego Święta.
W tym roku uczciliśmy ten dzień wspólnie z Przedszkolem nr 1 w Łęcznej, z którym współpracujemy od kilkunastu lat.
Przedszkole nr 1 bierze udział w międzynarodowym projekcie edukacyjnym PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA.
Głównym celem projektu jest kształtowanie postaw patriotycznych u najmłodszych, uwrażliwienie ich na piękno, folklor i tradycje Polski.
Z okazji Dnia Książki i Praw Autorskich w Przedszkolu nr 1 zostało zorganizowane Narodowe czytanie legend i baśni.
Bibliotekarka przeczytała dzieciom online Legendę o łęczyńskim herbie.
Dzieci miały okazję dowiedzieć się, dlaczego dzik zasłużył sobie na miejsce w herbie Łęcznej.
Głośne czytanie, poza uczczeniem Dnia Książki i Praw Autorskich, było także doskonałą okazją, by wzbudzić w przedszkolakach poczucie tożsamości regionalnej.