Aktualności

Academica
W Bibliotece Głównej ul. Bożniczna 21 dostępna jest Cyfrowa wypożyczalnia międzybiblioteczna książek i czasopism naukowych.


Darmowa wypożyczalnia Academica umożliwia korzystanie ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Narodowej.
To dostęp do 3 452 346 publikacji ze wszystkich dziedzin wiedzy, również najnowszych, objętych ochroną prawa autorskiego.


Więcej informacji o Cyfrowej wypożyczalni oraz o sposobie korzystania można uzyskać na stronie https://academica.edu.pl/

Fundacja Kwartalnik z Krakowa przygotowała wystawy poświęcone bohaterom podziemia niepodległościowego, – kpt. Janowi Dubaniowskiemu „Salwie” i sierż. Józefowi Franczakowi „Lalusiowi”. Osoby te w sposób szczególny zasłużyły się w działalności niepodległościowej podczas II wojny światowej i po jej zakończeniu.
W Bibliotece Głównej można obejrzeć wystawę poświęconą sierż. Józefowi Franczakowi „Lalusiowi”- (żołnierz AK-WiN, zginął 21 października 1963 r. jako ostatni ukrywający się Żołnierz Wyklęty).


Zapraszamy do obejrzenia wystawy do 2.08.2021 r.


Projekt dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2022 -2027w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.

15.07.2021 roku na Placu Tadeusza Kościuszki odbył się Event organizowany przez Fundację VCC, promujący projekt "Cyfrowe GOKi w podregionie lubelskim", w którym nasza Biblioteka bierze udział.

Animatorzy zadbali o dobrą rozrywkę dla wszystkich uczestników. Były zabawy i gry na matach edukacyjnych, a także quizy z nagrodami.

W dniach 5-9.07.2021 roku w Bibliotece Głównej odbyły się szkolenia dla młodzieży w ramach realizacji projektu „Cyfrowe GOKi w podregionie lubelskim”. Projekt realizowany jest przez Fundację VCC w ramach Programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie nr 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zajęcia prowadzone były przez profesjonalnego trenera zewnętrznego przy współudziale przeszkolonego wcześniej pracownika Biblioteki z wykorzystaniem sprzętu otrzymanego w ramach projektu. W szkoleniu wzięło udział 8 uczestników, którzy mogli rozwinąć swoje kompetencje cyfrowe między innymi poprzez ciekawe ćwiczenia w tworzeniu własnych projektów. Uczestnicy poznali również zasady wykorzystywania zasobów internetowych oraz kwestie związane z bezpieczeństwem w sieci. Dzięki szkoleniom młodzież będzie mogła sprawniej i bezpieczniej poruszać się w świecie internetu.

Na koniec uczestnicy dostali od Fundacji VCC dyplomy za ukończenie szkoleń, a młodzież podziękowała trenerowi za ciekawie prowadzone zajęcia.

15 lipca 2021 roku na Placu Tadeusza Kościuszki - przy fontannach odbędzie się Event organizowany przez Fundację VCC w ramach projektu "Cyfrowe GOKi w podregionie lubelskim", w którym nasza Biblioteka bierze udział. Zapraszamy wszystkich chętnych.