Statystyki

1716204
Dzisiaj
Wczoraj
Bieżący tydzień
Ubiegły tydzień
Bieżący miesiąc
Ubiegły miesiąc
Ogółem
950
1274
11157
999988
22134
50666
1716204

IP: 3.226.243.226
2019-12-14 20:08

Aktualności

dsc 0805 m15 września 2017 r. w Bibliotece Głównej odbyło się Narodowe Czytanie „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego. Na spotkanie przybyli seniorzy z Klubu e-Senior.
Na wstępie Danuta Panas dyrektor biblioteki po przywitaniu gości odczytała list nadesłany z Kancelarii Prezydenta RP zachęcający do zorganizowania akcji Narodowe Czytanie. Następnie Joanna Wronisz przekazała obecnym przesłanie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Andrzeja Dudy mówiące m.in. o tym, że nasza wielka literatura stanowi integralną część narodowej kultury.
Wybrane fragmenty „Wesela” przeczytali uczniowie Zespołu Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej. Młodzi wykonawcy czytali pięknie i z wielkim zaangażowaniem. Publiczność brawami nagrodziła ich występ przygotowany pod opieką polonistki, Joanny Kowalczyk. Następnie młodzież wspólnie z seniorami zasiadła do stołów, aby podzielić się wrażeniami z przeczytanej lektury. Czytanie „Wesela” było okazją do kolejnego spotkania seniorów z Klubu – Senior z młodzieżą z Zespołu Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej.
Narodowemu Czytaniu towarzyszyła wystawa „Czytajmy „Wesele”.

dsc 0733 mdsc 0738 mdsc 0741 mdsc 0743 mdsc 0746 mdsc 0750 mdsc 0756 mdsc 0768 mdsc 0769 mdsc 0777 mdsc 0786 mdsc 0798 m

Regulamin Konkursu:

1. Organizatorem konkursu jest Filia nr 3 Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im Zbigniewa Herberta w Łęcznej ul. Jaśminowa 4.
2. Konkurs rozpoczyna się 15.09.2017 r. i trwać będzie do 18.10.2017 r.
3. Rozstrzygniecie konkursu odbędzie się 25.10.2017 r. w Filii nr 3 MGBP ul. Jaśminowa 4.
4. Temat prac konkursowych brzmi: „Bohaterowie legend łęczyńskich w jesiennym krajobrazie ".
5. W konkursie mogą brać udział dzieci z klas 0 – III ze Szkół Podstawowych Miasta i Gminy Łęczna.
Warunki uczestnictwa w konkursie:
1. Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną w formacie A4 , tzw. techniką płaską : rysowanie, malowanie . Nie będą dopuszczane malowidła na szkle, kompozycje przestrzenne, rzeźby czy prace z plasteliny.
2. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami wykonanymi samodzielnie.
3. Każdy uczestnik może wykonać jedną pracę konkursową.
5. Oceny prac dokona komisja powołana przez Organizatora Konkursu.
6. Każda praca powinna być opatrzona danymi: imię i nazwisko, wiek autora pracy, nazwa i dokładny adres placówki, telefon kontaktowy, imię i nazwisko opiekuna.
Wyniki konkursu i nagrody:
1. Kryteria oceny prac: samodzielność wykonania pracy, pomysłowość, walory artystyczne.
2. Komisja powołana przez Organizatora Konkursu wyłoni spośród przekazanych prac laureatów konkursu.
3. Ogłoszenie wyników nastąpi na stronie internetowej naszej biblioteki i Urzędu Miejskiego w Łęcznej www.mgbp.leczna.pl,  www.leczna.pl
4.  Autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy i nagrody.
5. Prace nie spełniające wymogów regulaminowych, nie będę brały udziału w konkursie.
Uwagi:
1. Przekazując prace na konkurs, uczestnik zgadza się na umieszczenie pracy na stronie internetowej Biblioteki i Urzędu Miejskiego w Łęcznej.
2. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.
4. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom.
5. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z wyrażaniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29. 09.1997 r o ochronie danych osobowych (DZ. U. nr 133 z 1997 r z późniejszymi zmianami).

Dyskusyjny Klub Książki dla dorosłych „Pod Różą” zaprasza na spotkanie
w dniu 19 września 2017 r.(wtorek) na godz. 13.00 w czytelni MGBP w Łęcznej ul. Bożniczna 21.

Tematem spotkania będą książki:
Matthew Tyrmand i Kamila Sypniewska „Jestem Tyrmand syn Leopolda” oraz
Anna Kamińska „Simona”.