I. Cele konkursu:
1. Włączenie się w obchody Światowego Dnia Pluszowego Misia
2. Stworzenie przez dzieci prac plastycznych inspirowanych tematyką konkursu
3. Rozwijanie wyobraźni plastycznej oraz wrażliwości estetycznej dzieci

II . Organizator konkursu: Oddział dla Dzieci Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Łęcznej, ul. Bożniczna 21

III. Warunki uczestnictwa:
1. Konkurs jest skierowany do dzieci w wieku od 5 – 8 lat (szkół i przedszkoli z terenu miasta Łęczna)
2. Każdy uczestnik może złożyć jedną pracę plastyczną wykonaną indywidualnie dowolną techniką plastyczną (rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, itp.),
3. Praca powinna być w formacie nie mniejszym niż A4 i nie większym niż A3, oprawiona w passe-partout

4. Każda praca powinna zawierać na odwrocie następujące informacje:
a. imię i nazwisko autora, wiek,
b. nazwę placówki, adres, nr telefonu, imię i nazwisko nauczyciela lub opiekuna, pod kierunkiem którego dziecko przygotowało pracę.

5. Prace konkursowe będą oceniane w 2 kategoriach wiekowych:
a. 5 – 6 latki
b. 7 – 8 latki

IV. Termin i miejsce składania prac:
Prace należy złożyć do 20 listopada 2014 r. w Oddziale dla Dzieci M-GBP przy ul. Bożnicznej 21

V. Kryteria oceny prac:

1. Zgodność z tematem,
2. Samodzielność pracy dziecka,
3. Ogólny wyraz artystyczny.

VI. Pozostałe zasady konkursu:
1. Każda grupa przedszkolna lub klasa może złożyć na konkurs maksimum 5 prac plastycznych
2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone publicznie
3. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do wykorzystania prac do zorganizowania wystawy pokonkursowej
4. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu: 26 listopada 2014 roku
5. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z wyrażaniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29. 09.1997 r o ochronie danych osobowych (DZ. U. nr 133 z 1997 r z późniejszymi zmianami).
                                                                                                                                                                                                                                    ZAPRASZAMY

plakat mis