Statystyki

1673882
Dzisiaj
Wczoraj
Bieżący tydzień
Ubiegły tydzień
Bieżący miesiąc
Ubiegły miesiąc
Ogółem
1149
1424
3945
965127
30478
38639
1673882

IP: 35.175.120.174
2019-11-19 20:03

Aktualności

Regulamin VIII Edycji Konkursu Plastycznego Propagującego
Profilaktykę Uzależnień od Narkotyków
pt. „Świat byłby lepszy bez narkotyków”
1. Organizatorzy konkursu:
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta Filia nr 3 Stowarzyszenie MONAR – Poradnia Profilaktyczno- Konsultacyjna w Łęcznej
a) Współorganizatorzy:
Urząd Miejski w Łęcznej GKS Górnik Łęczna Rada Osiedla Bobrowniki

2. Cele konkursu:
a) Propagowanie profilaktyki antynarkotykowej wśród uczniów VI klasy szkoły podstawowej, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych w gminie Łęczna i powiecie łęczyńskim.
b) Rozwijanie kreatywności uczestników konkursu.
c) Kształcenie umiejętności posługiwania się środkami komunikacji niewerbalnej.
d) Popularyzacja działań twórczych i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych.
3. Uczestnictwo w Konkursie:
a) Konkurs kierowany jest do uczniów VI klasy szkoły podstawowej, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych w gminie Łęczna i powiecie łęczyńskim.
b) W konkursie nie mogą brać udziału członkowie jury konkursu, organizatorzy oraz ich rodziny.
4. Zasady konkursu:
a) Praca powinna zawierać oryginalną twórczość osoby biorącej udział w konkursie i być zgodna z tematyką konkursu. Nie może być wcześniej publikowana i nagradzana, i nie może równolegle brać udziału w innych konkursach.
b) Składając pracę na konkurs uczestnik przyjmuje zasady zawarte w niniejszym regulaminie. Jednocześnie wyraża zgodę na wykorzystywanie swoich danych do celów konkursu. Dane osobowe uczestników nie będą udostępniane osobom trzecim.
c) Każdy uczestnik konkursu może złożyć tylko jedną pracę.
d) Nie dopuszcza się do konkursu prac zespołowych.
e) Prace powinny być wykonane na formacie nie mniejszym niż A4 i nie większym niż A2 w dowolnej technice plastycznej.
5. Sposób i termin składania prac:
Prace konkursowe należy podpisać (imię i nazwisko, data urodzenia, adres, adres korespondencyjny, telefony, e-mail) i złożyć w siedzibie Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta Filia nr 3 ul. Jaśminowa 4 do dnia 24 maja 2017 roku. W przypadku prac nadesłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego.
6. Pozostałe zasady konkursu:
a) Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu: 31 maja 2017 roku.
b) Osoby nagrodzone i wyróżnione w konkursie zostaną poinformowane o werdykcie jury oraz o terminie wręczenia nagród i wyróżnień za pośrednictwem poczty lub telefonicznie. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone publicznie.
c) W konkursie przewidziano nagrody i wyróżnienia rzeczowe, za które nie przysługuje ekwiwalent pieniężny.
d) Jury powołane przez organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu.
e) Prace konkursowe mogą być opublikowane w mediach, na stronach internetowych organizatorów, w różnych materiałach organizatorów, bez honorarium, tylko w ramach promocji, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 z późn. zm.).
f) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do elektronicznej redakcji prac konkursowych, a także ich publikacji.
g) Regulamin konkursu dostępny jest w siedzibach organizatorów oraz na stronie internetowej www.mgbp.leczna.pl , www.leczna.pl , www.powiatleczynski.pl

„[... ] Wielkanoc, Wielkanoc, Wielkanoc.
No i babki zaczęły się budzić
Na wielkanocnych obrusach.
Ludzie szli z kwiatem do ludzi
Jak do poetów muza [...]”
Konstanty Ildefons Gałczyński „Wróble wielkanocne”
W dniu 18 kwietnia 2017 r. odbyło się spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki „Pod Różą”.
Tematem były Święta Wielkanocne w literaturze.
Przewodnikiem literackim o zwyczajach, tradycjach Świąt Wielkiej Nocy jest książka Krystyny Bockenheim „Przy polskim stole”.
Książka, a właściwie jej rozdział „Kuchnia odświętna”, przybliża nam co się jadło w dawnej Polsce.
” U ludzi zamożnych na stole znajdowało się zawsze pieczone prosie, trzymające w pysku pisankę, ponadto szynki, kiełbasy, salcesony, które nie uchodziły bynajmniej za poślednią wędlinę, pieczone mięso na zimno, pasztety, czasem ryby, no i ciasta.”
Radość powrotu do życia, wiosny, nadziei sprzyja kontaktom towarzyskim i dobremu apetytowi. W książce znajdziemy zdjęcia święconego, pisanek, kunsztownych form do pieczenia baranka, bab wielkanocnych, gaiku wielkanocnego, wózka z kurkiem wielkanocnym.
Drugą książką omawiającą Święta Wielkanocne jest „Wielkanoc” Hanny Szymanderskiej. Znajdziemy w niej wiersze, zwyczaje, wierzenia, tradycje związane ze świętami Wielkanocnymi. Szczegółowo omówione zostały składniki świeconego i ich symbolika, dekoracja stołu wielkanocnego, regionalne ciekawostki wielkanocne, śniadanie wielkanocne i mnóstwo przepisów na potrawy wielkanocne.
W literaturze pięknej opis Świąt Wielkanocnych znajdziemy w „Chłopach” Władysława Reymonta, „Szczenięcych latach” Melchiora Wańkowicza i „Bożej podszewce” Teresy Lubkiewicz- Urbanowicz. Wielu poetów poświęciło Świętom Wielkanocnym swoje utwory. Wśród nich są cytowany K. I. Gałczyński, Stanisław Wyspiański, Maria Konopnicka, Bolesław Leśmian, Jan Twardowski.
„Poranek wielkanocny wszystko poprzemieniał –
Nie ma więcej cmentarza, grobu ni kamienia.
Świat stał się samym światłem i wprost w okna świeci...
Jan Twardowski, „O wielkanocnym poranku”.
Na następnym spotkaniu omawiać będziemy książkę Philipa Larkina „Zimowe królestwo” .

dsc 0367 mdsc 0369 mdsc 0370 mdsc 0374 m

Dnia 08.kwietnia w Filii nr 4 w Zakrzowie odbyło się kolejne spotkanie z cyklu podtrzymujemy tradycję. Uczestnicy zebrali się, aby wspólnie wykonywać stroiki wielkanocne, a także upisać pisankę, tak mało znaną metodą batikową ,która wymaga precyzji i wyobraźni. W miłej atmosferze dzielono się wspomnieniami o tradycjach i obrzędach związanymi ze świętami . Takie rozmowy łączą pokolenia , pomagają podtrzymywać i kultywować upadającą tradycję świąt. W trakcie spotkania panował świąteczny nastrój.
Wielką radością było to, że każdy z uczestników mógł wziąć ze sobą swój własny stroik i pisankę .Na zakończenie wszyscy złożyli sobie życzenia.

1a 21b m1c m2 2 m2a m2c m3 m3a m4 m5 m5a m6 m