logo tydzien z internetem m

W dniu 03. kwietnia w Bibliotece Głównej odbyło się coroczne spotkanie dla seniorów z Klubu e-Senior w ramach kampanii „Tydzień z Internetem”. W tym roku spotkanie odbywało się pod hasłem „e-Pasjonaci”.
„e-Pasjonaci” to spotkanie dla różnych grup wiekowych, przede wszystkim dla osób dorosłych korzystających lub planujących rozpoczęcie korzystania z Internetu. W szczególności dla tych, których mogłyby zachęcić do tego przydatne i praktyczne materiały znajdujące się w sieci.


W spotkaniu wziął udział Dawid Furmanek, bloger, który prowadzi blog i warsztaty kulinarne http://www.m-eat-ing.pl  . Zaproszony gość w bardzo ciekawy sposób opowiedział seniorom jak założyć bloga, na którym można dzielić się swoimi pasjami, zdobywać nowych znajomych, a nawet czy blogerzy mogą zarabiać. W prezentacji multimedialnej, którą przedstawił, nie zabrakło wskazówek, jakich błędów nie popełniać przy zakładaniu bloga, jak w ciekawy sposób tworzyć bloga, aby jak najwięcej osób odwiedzało naszą stronę. W trakcie spotkania seniorzy zadawali pytania, na które Pan Dawid odpowiadał w sposób bardzo wyczerpujący. Zachęcił również seniorów do tego, żeby jako grupa spróbowali założyć bloga, na którym pochwalą się swoimi umiejętnościami i zainteresowaniami.
Na zakończenie spotkania Dawid Furmanek otrzymał upominki ufundowane przez Urząd Miejski w Łęcznej.


Tydzień z Internetem (Get Online Week) to coroczna, ogólnoeuropejska kampania, której celem jest zachęcenie jak największej liczby osób do poznania możliwości, jakie daje Internet. Działania polegają na organizowaniu w miejscach oferujących publiczny dostęp do Internetu spotkań prezentujących ciekawe i praktyczne sposoby wykorzystania nowych technologii głównie dla tych, którzy do tej pory z nich nie korzystali. W dotychczasowych sześciu edycjach kampanii w Polsce uczestniczyło już 1.700 instytucji i ponad 63.000 osób.

dsc 0336 mdsc 0339 mdsc 0343 mdsc 0347 mdsc 0349 mdsc 0348 mdsc 0351 mdsc 0353 mdsc 0354 m

Dnia 31.03.1017r. w Filii nr 3 przy ulicy Jaśminowej 4 odbyły się kolejne zajęcia z elementów biblioterapii dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Łęcznej pt. „Kobieta w poezji”.
„ Doznawać uczuć, kochać, cierpieć, poświęcać się będzie zawsze istotą życia kobiety" Honore de Balzac
Kobiety zsyłały twórczą moc na artystów, stały się również wdzięcznym tematem dla poetów. Czytaliśmy wiersze znanych poetów między innymi: „Portret kobiecy” Wisławy Szymborskiej, „Ewa” Juliana Tuwima, „Dzień kobiet” Janiny Gałczyńskiej. Rozmawialiśmy o różnych przedstawionych przez autorów portretach kobiecych, były to kobiety matki, kobiety żony i babcie. Uczestnicy chętnie brali udział w dyskusji na temat przeczytanych wierszy.
Następne spotkanie za miesiąc.

img 2021 mimg 2022 m

                                    motylki m

W dniu 22 kwietnia 2016 r. dzieci z grupy „Motylki” z Przedszkola nr 1 w Łęcznej, które uczęszczają do przedszkola w Nowogrodzie, odwiedziły Oddział dla Dzieci przy ul. Bożnicznej 21.
Dla przedszkolaków była to pierwsza wizyta wśród tak dużej ilości książek. Podczas wizyty w bibliotece dzieci poznały magiczne miejsce, w którym „mieszkają książki".
Bibliotekarka przeczytała dzieciom opowiadanie "Franklin i książka z biblioteki” wprowadzając w magiczny świat bibliotecznych książek.
Przedszkolaki poznały książki- zabawki, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem milusińskich.
Na zakończenie spotkania dzieci otrzymały kolorowe foldery i zakładki do książek.

dsc 0246 mdsc 0247 mdsc 0249 mdsc 0251 mdsc 0252 mdsc 0254 mmotylkidsc 0260 m

W dniu 19 kwietnia 2016 r. Dyskusyjny Klub Książki dla dzieci działający w Bibliotece Głównej gościł na spotkaniu autorskim Agnieszkę Frączek.

Autorka jest językoznawcą, germanistką, a przede wszystkim poetką. Jest też miłośniczką psów i kotów, które wielokrotnie są bohaterami jej utworów.

Pisarka bardzo szybko nawiązała kontakt z dziećmi. Czytała fragmenty swoich wierszy oraz opowiadała jak powstaje książka. Wspólnie z uczniami wskazywała błędy językowe jakie najczęściej zdarza się nam popełniać. Miejmy nadzieję, że po spotkaniu każdy z uczestników zapamięta, iż np. ubieramy choinkę, a spodnie wkładamy.

Czwartoklasiści uważnie słuchali i świetnie radzili sobie z rozpoznawaniem błędów językowych .

Autora cierpliwie odpowiadała na zadawane przez uczestników pytania.

W spotkaniu uczestniczyli klubowicze DKK dla dzieci, koordynator wojewódzki z WBP w Lublinie, uczniowie klas IV a i IV e ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Łęcznej wraz z nauczycielkami języka polskiego: Anną Ładak i Barbarą Szurek.

Spotkanie przebiegało w serdecznej i pełnej humoru atmosferze.

Na zakończenie Agnieszka Frączek podpisywała wiele książek, składała dedykacje, pozowała do wspólnych zdjęć.

Spotkanie zostało zorganizowane w ramach projektu Dyskusyjne Kluby Książki realizowanego przy wsparciu finansowym i merytorycznym Instytutu Książki.

dsc 0163 mdsc 0169 mdsc 0177 mdsc 0179 mdsc 0183 mdsc 0184 mdsc 0186 mdsc 0190 mdsc 0191 mdsc 0192 mdsc 0194 mdsc 0197 mdsc 0206 m

1. Organizatorzy konkursu i czas trwania konkursu:
a) Organizatorzy Konkursu:


Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta Filia nr 3 

Stowarzyszenie MONAR – Poradnia Profilaktyczno- Konsultacyjna w Łęcznej


b) Współorganizatorzy:
Urząd Miejski w Łęcznej

Górnik Łęczna Spółka Akcyjna

Rada Osiedla Bobrowniki


2. Cele konkursu:
a) Propagowanie profilaktyki antynarkotykowej wśród uczniów VI klasy szkoły podstawowej, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych w gminie Łęczna i powiecie łęczyńskim.
b) Rozwijanie kreatywności uczestników konkursu.
c) Kształcenie umiejętności posługiwania się środkami komunikacji niewerbalnej.
d) Popularyzacja działań twórczych i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych.


3. Uczestnictwo w Konkursie:
a) Konkurs kierowany jest do uczniów VI klasy szkoły podstawowej, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych w gminie Łęczna i powiecie łęczyńskim.
b) W konkursie nie mogą brać udziału członkowie jury konkursu, organizatorzy oraz ich rodziny.


4. Zasady konkursu:
a) Praca powinna zawierać oryginalną twórczość osoby biorącej udział w konkursie i być zgodna z tematyką konkursu. Nie może być wcześniej publikowana i nagradzana, i nie może równolegle brać udziału w innych konkursach.
b) Składając pracę na konkurs uczestnik przyjmuje zasady zawarte w niniejszym regulaminie. Jednocześnie wyraża zgodę na wykorzystywanie swoich danych do celów konkursu. Dane osobowe uczestników nie będą udostępniane osobom trzecim.
c) Każdy uczestnik konkursu może złożyć tylko jedną pracę.
d) Nie dopuszcza się do konkursu prac zespołowych.
e) Prace powinny być wykonane na formacie nie mniejszym niż A4 i nie większym niż A2 w dowolnej technice plastycznej.


5. Sposób i termin składania prac:
Prace konkursowe należy podpisać (imię i nazwisko, data urodzenia, adres, adres korespondencyjny, telefony, e-mail) i złożyć w siedzibie Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta Filia nr 3 ul. Jaśminowa 4 do dnia 17 maja 2016 roku.  

W przypadku prac nadesłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego.


6. Pozostałe zasady konkursu:
a) Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu: 24 maja 2016 roku.
b) Osoby nagrodzone i wyróżnione w konkursie zostaną poinformowane o werdykcie jury oraz o terminie wręczenia nagród i wyróżnień za pośrednictwem poczty lub telefonicznie. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone publicznie.
c) W konkursie przewidziano nagrody i wyróżnienia rzeczowe, za które nie przysługuje ekwiwalent pieniężny.
d) Jury powołane przez organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu.
e) Prace konkursowe mogą być opublikowane w mediach, na stronach internetowych organizatorów, w różnych materiałach organizatorów, bez honorarium, tylko w ramach promocji, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 z późn. zm.).
f) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do elektronicznej redakcji prac konkursowych, a także ich publikacji.
g) Regulamin konkursu dostępny jest w siedzibach organizatorów oraz na stronie internetowej www.mgbp.leczna.pl , www.leczna.pl , www.powiatleczynski.pl 

 

strach

W dniu 8 kwietnia 2016 r. w Oddziale dla Dzieci odbyły się pierwsze zajęcia z cyklu „Bajkoterapia dla przedszkolaka”.

Do biblioteki przybyły przedszkolaki z grupy „Słoneczka” z Przedszkola nr 1 aby wziąć udział w warsztatach pt. „Strach ma wielkie oczy”.

Celem zajęć było wyjaśnienie dzieciom, czym jest strach, dlaczego się boimy i jak poradzić sobie z tym przykrym uczuciem.

Przy pomocy książeczki „Franklin boi się ciemności” , którą przeczytała bibliotekarka, dzieci miały okazję dowiedzieć się, że strach jest uczuciem normalnym, że prawie każdy się czegoś boi.

Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem przedszkolaków, które aktywnie brały w nich udział. Przedszkolaki opowiadały o swoich strachach oraz wykonywały pracę plastyczną obrazującą coś, czego się boją.

Na zakończenie spotkania każde dziecko zniszczyło „swój strach” w niszczarce, aby pozbyć się go na zawsze.

Miejmy nadzieję , że dzisiejsze warsztaty pozwoliły dzieciom zrozumieć, że jeżeli się boimy to wszystko wydaje się nam wielkie, straszne i groźne - dlatego właśnie „strach ma wielkie oczy”.

dsc 0121 mdsc 0124 mdsc 0125 mdsc 0128 mdsc 0131 mdsc 0132 mdsc 0134 mdsc 0135 mdsc 0136 mdsc 0137 mdsc 0138 mdsc 0139 mdsc 0149 mdsc 0150 mdsc 0152 m

 

plakat

 

Drodzy Czytelnicy
Z okazji Tygodnia Bibliotek (8-15 maja 2015 r.) nasza biblioteka przystąpiła do akcji Z biblioteką cyfrową za pan brat!, którą promuje Wydawnictwo Naukowe PWN oraz Zarząd Okręgu SBP w Lublinie.
W ramach akcji proponujemy naszym Czytelnikom darmowy, tygodniowy dostęp (8-15 maja b.r.) do całej oferty beletrystycznej na platformie IBUK Libra.


Czytelnik, który zechce skorzystać z oferty, będzie musiał założyć konto na stronie www.libra.ibuk.pl  podając adres e-mail i hasło. Następnie zostanie poproszony o wpisanie otrzymanego od naszej biblioteki kodu, który automatycznie aktywuje wybrane dziedziny. Od tego momentu będzie mógł przeczytać dowolną książkę.


IBUK Libra to wirtualna biblioteka, oferująca kilkanaście tysięcy publikacji specjalistycznych, naukowych, popularnonaukowych oraz beletrystycznych najlepszych polskich wydawców. Platforma jest dostępna 24h/ dobę, można z niej korzystać z dowolnego miejsca - za pomocą komputera, tabletu czy smartfona.


Serdecznie zapraszamy Czytelników do skorzystania z oferty IBUK Libra.

W dniu 21 kwietnia 2015 roku spotkałyśmy się , aby porozmawiać o książce „Cicha 5".
„Cicha 5" to zbiór opowiadań siedmiu polskich autorek, siedem bajkowych opowieści, siedem mieszkań i jedna stara kamienica przy ulicy Cichej 5. Wspólnym motywem opowiadań są Święta Bożego Narodzenia.
Dla wielu z nas jest to magiczny i wyjątkowy czas. Wigilijna noc pełna szczerości, serdeczności i spełniania marzeń. W starych mieszkaniach skrywają się piękne historie, tęsknoty, smutki, spełnione marzenia, małe i duże szczęścia. To miejsce, gdzie przeszłość spotyka się z teraźniejszością. Zdradzany senator i jego piękna żona, ekscentryczna staruszka wielbiąca różowe sukienki, rzeźbiarz walczący o swoje dzieci, bezimienny mężczyzna otrzymujący od życia drugą szansę.
Opowiadanie to wcale nie taka łatwa forma i czasem nawet najsławniejsi pisarze nie są w stanie zawrzeć tego samego, co w powieści. Dlatego wśród siedmiu utworów są i te lepsze, i te mniej udane. W niektórych opowiadaniach trudno doszukać się klimatu świątecznego, ale w zbiorze znajdziemy też te wzruszające z pozytywnym przesłaniem. Do nich należą opowiadania Magdaleny Witkiewicz, Nataszy Sochy oraz Krystyny Mirek.

DSC 0215 mDSC 0216 mDSC 0217 mDSC 0214 m

Regulamin VI Edycji Konkursu Plastycznego Propagującego
Profilaktykę Uzależnień od Narkotyków
pt. „"Mamo, tato – chcę tak spędzić lato "

 

1. Organizatorzy konkursu i czas trwania konkursu:
a) Organizatorzy Konkursu:
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta Filia nr 3 Stowarzyszenie MONAR – Poradnia Profilaktyczno- Konsultacyjna w Łęcznej
b) Współorganizatorzy:
Urząd Miejski w Łęcznej Górnik Łęczna Spółka Akcyjna Rada Osiedla Bobrowniki
2. Cele konkursu:
a) Propagowanie profilaktyki antynarkotykowej wśród uczniów VI klasy szkoły podstawowej, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych w gminie i powiecie łęczyńskim.
b) Rozwijanie kreatywności uczestników konkursu.
c) Kształcenie umiejętności posługiwania się środkami komunikacji niewerbalnej.
d) Popularyzacja działań twórczych i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych.
3. Uczestnictwo w Konkursie:
a) Konkurs kierowany jest do uczniów VI klasy szkoły podstawowej, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych w gminie Łęczna i powiecie łęczyńskim.
b) W konkursie nie mogą brać udziału członkowie jury konkursu, organizatorzy oraz ich rodziny.
4. Zasady konkursu:
a) Praca powinna zawierać oryginalną twórczość osoby biorącej udział w konkursie i być zgodna z tematyką konkursu. Nie może być wcześniej publikowana i nagradzana, i nie może równolegle brać udziału w innych konkursach.
b) Składając pracę na konkurs uczestnik przyjmuje zasady zawarte w niniejszym regulaminie. Jednocześnie wyraża zgodę na wykorzystywanie swoich danych do celów konkursu. Dane osobowe uczestników nie będą udostępniane osobom trzecim.
c) Każdy uczestnik konkursu może złożyć tylko jedną pracę.
d) Nie dopuszcza się do konkursu prac zespołowych.
e) Prace powinny być wykonane na formacie nie mniejszym niż A4 i nie większym niż A2 w dowolnej technice plastycznej.
5. Sposób i termin składania prac:
Prace konkursowe należy podpisać (imię i nazwisko, data urodzenia, adres, adres korespondencyjny, telefony, e-mail) i złożyć w siedzibie Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta Filia nr 3 ul. Jaśminowa 4 do dnia 19 maja 2015 roku. W przypadku prac nadesłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego.
6. Pozostałe zasady konkursu:
a) Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu: 27 maj 2015 roku.
b) Osoby nagrodzone i wyróżnione w konkursie zostaną poinformowane o werdykcie jury oraz o terminie wręczenia nagród i wyróżnień za pośrednictwem poczty lub telefonicznie. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone publicznie.
c) W konkursie przewidziano nagrody i wyróżnienia rzeczowe, za które nie przysługuje ekwiwalent pieniężny.
d) Prace konkursowe oceniane będą przez co najmniej czteroosobowe jury.
e) Prace konkursowe mogą być opublikowane w mediach, na stronach internetowych organizatorów, w różnych materiałach organizatorów, bez honorarium, tylko w ramach promocji, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 z późn. zm.).
f) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do elektronicznej redakcji prac konkursowych, a także ich publikacji.
g) Regulamin konkursu dostępny jest w siedzibach organizatorów oraz na stronie internetowej www.mgbp.leczna.pl,  www.leczna.pl,  www.powiatleczynski.pl 

W Bibliotece Głównej przy ul. Bożnicznej 21 obejrzeć można wystawę „Katyń 1940- 2015".
Zbrodnia katyńska to rozstrzelanie wiosną 1940 roku co najmniej 21 768 obywateli Polski, w tym ponad 10 tys. oficerów wojska i policji, na mocy decyzji najwyższych władz Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich zawartej w tajnej uchwale Biura Politycznego KC WKP(b) z 5 marca 1940 roku (tzw. decyzja katyńska).
Wystawa składa się z 5 plansz, na których umieszczone są fotografie z opisami dotyczącymi zbrodni katyńskiej, informacje dotyczące miejsc kaźni Polaków oraz wiersz patrona naszej biblioteki pt. „Guziki".
W 4 gablotach umieszczono książki i wiersze dotyczące zbrodni katyńskiej.
Wystawę można oglądać od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00- 18.00 oraz w soboty od godz. 9.00- 14.00 do końca kwietnia.

DSC 0211 mDSC 0212 mDSC 0213 m

W dniu 02.04.2015 r. w Filii nr 4 w Zakrzowie odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Spotkania z tradycją – Wielkanoc". Są to cykliczne spotkania mające na celu integrację społeczeństwa, jak również podtrzymywanie tradycji świątecznych. Jest to radosny czas, kiedy dorośli dzielą się wspomnieniami i przekazują młodemu pokoleniu informacje o różnych tradycjach i zwyczajach związanymi ze świętami. Na spotkaniu młodzi z dużym zaciekawieniem wysłuchali różnych opowieści związanych z Wielkanocą. To one sprawiają że chętnie spędza się czas w rodzinnym gronie.
Podczas rozmów dzieci i dorośli wspólnie wykonywali różne ozdoby i stroiki wielkanocne. Największą radością dla dzieci było zdobienie pisanek mało znaną metodą batikową, która wymaga precyzji i zdolności manualnej.
Po spotkaniu każdy z uczestników wziął do domu własny wykonany stroik i „upisaną" pisankę, które będą ozdabiały świąteczne stoły.
Dekoracje wielkanocne stworzyły również w bibliotece miły i świąteczny nastrój.

ydj6 mydj4 mydj7 mydj5 myd1 mydj2 mydj3 m

W bibliotece przy ul. Bożnicznej 21 można obejrzeć wystawę pn. „Święty Jan Paweł II" zorganizowaną z okazji kanonizacji Papieża – Polaka.
Zapraszamy do oglądania wystawy w godzinach pracy biblioteki
od poniedziałku do piątku 8.00 do 18.00
w soboty od 9.00 do 14.00

DSC 0548 mDSC 0549 m

Regulamin IV Edycji Konkursu Plastycznego Propagującego
Profilaktykę Uzależnień od Narkotyków
pt. „"Moje zainteresowania alternatywą dla narkotyków"

1. Organizatorzy konkursu i czas trwania konkursu:
a) Organizatorzy Konkursu:
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta Filia nr 3
Stowarzyszenie MONAR – Poradnia Profilaktyczno- Konsultacyjna w Łęcznej
Współorganizatorzy:
Rada Osiedla Bobrowniki
Urząd Miejski w Łęcznej
2. Cele konkursu:
a) Propagowanie profilaktyki antynarkotykowej wśród uczniów VI klasy szkoły podstawowej, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych w gminie i powiecie łęczyńskim.
b) Rozwijanie kreatywności uczestników konkursu.
c) Kształcenie umiejętności posługiwania się środkami komunikacji niewerbalnej.
d) Popularyzacja działań twórczych i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych.
3. Uczestnictwo w Konkursie:
a) Konkurs kierowany jest do uczniów VI klasy szkoły podstawowej, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych w gminie Łęczna.
b) W konkursie nie mogą brać udziału członkowie jury konkursu, organizatorzy oraz ich rodziny.
4. Zasady konkursu:
a) Praca powinna zawierać oryginalną twórczość osoby biorącej udział w konkursie i być zgodna z tematyką konkursu. Nie może być wcześniej publikowana i nagradzana, i nie może równolegle brać udziału w innych konkursach.
b) Składając pracę na konkurs uczestnik przyjmuje zasady zawarte w niniejszym regulaminie. Jednocześnie wyraża zgodę na wykorzystywanie swoich danych do celów konkursu. Dane osobowe uczestników nie będą udostępniane osobom trzecim.
c) Każdy uczestnik konkursu może złożyć tylko jedną pracę.
d) Nie dopuszcza się do konkursu prac zespołowych.
e) Prace powinny być wykonane na formacie nie mniejszym niż A4 i nie większym niż A2 w dowolnej technice plastycznej.
5. Sposób i termin składania prac:
Prace konkursowe należy podpisać (imię i nazwisko, data urodzenia, adres, adres korespondencyjny, telefony, e-mail) i złożyć w siedzibie Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta Filia nr 3 ul. Jaśminowa 4 do dnia 20 maja 2014 roku. W przypadku prac nadesłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego.
6. Pozostałe zasady konkursu:
a) Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu: 27 maj 2013 roku.
b) Osoby nagrodzone i wyróżnione w konkursie zostaną poinformowane o werdykcie jury oraz o terminie wręczenia nagród i wyróżnień za pośrednictwem poczty lub telefonicznie. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone publicznie.
c) W konkursie przewidziano nagrody i wyróżnienia rzeczowe, za które nie przysługuje ekwiwalent pieniężny.
d) Prace konkursowe oceniane będą przez co najmniej czteroosobowe jury.
e) Prace konkursowe mogą być opublikowane w mediach, na stronach internetowych organizatorów, w różnych materiałach organizatorów, bez honorarium, tylko w ramach promocji, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 z późn. zm.).
f) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do elektronicznej redakcji prac konkursowych, a także ich publikacji.
g) Regulamin konkursu dostępny jest w siedzibach organizatorów oraz na stronie internetowej www.mgbp.leczna.pl, www.leczna.pl

 

Dnia 12.04.2014 w Filii nr 4 w Zakrzowie odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Spotkania z tradycją – Wielkanoc". Takie spotkania mają na celu integrację społeczeństwa jak również podtrzymywanie tradycji świątecznych. Jest to magiczny czas, kiedy dorośli i dzieci mogą wspólnie być razem, podzielić się wspomnieniami i przekazać wiedzę młodemu pokoleniu o różnych tradycjach i zwyczajach związanymi ze świętami. Dzieci z dużym zainteresowaniem wysłuchały opowieści uświadamiając sobie jak ważną rzeczą jest pielęgnowanie tradycji i spędzanie świąt w rodzinnym gronie.
Podczas wspólnych rozmów dzieci i dorośli wykonywali różne ozdoby i stroiki wielkanocne. Największą radością było zdobienie pisanki mało znaną metodą batikową, która wymaga wyobraźni i zdolności manualnej.
Po spotkaniu każdy z uczestników wziął do domu własny wykonany stroik i „upisaną" pisankę, które będą ozdabiały świąteczne stoły.
Dekoracje wielkanocne stworzyły również w bibliotece miły i świąteczny nastrój.

100 6483 m100 6484 m100 6478 m100 6480 m100 6489 m100 6494 m

 

 

 

ksiazka m

Dnia 9.04.2014 w Środowiskowym Domu Samopomocy w Łęcznej odbyły się kolejne zajęcia z elementów biblioterapii z cyklu „Wszystkie książki mówią".
Młodzież z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego oraz uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy wspólnie wystawili inscenizację „Rzepki" do wiersza Juliana Tuwima. Scenografię do spektaklu wykonali uczestnicy ŚDS pod opieką Pani Marty Warzyszak-Tarki.
Był to finalny produkt zajęć biblioterapeutycznych, które były prowadzone w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej im. Z. Herberta Filii nr 3 przez starszego kustosza Jadwigę Ćwirko.
Wśród osób zaproszonych do obejrzenia inscenizacji była m.in. Dyrektor MOW w Podgłębokim Maria Radko, Dyrektor MGBP Danuta Panas oraz Dyrektor ŚDS Anna Płoszaj.
Spektakl dał wiele radości wykonawcom i oglądającym. Przyjęty został entuzjastycznie przez zaproszonych gości, a występujących nagrodzono brawami. Po występie aktorzy chętnie rozmawiali o kulisach powstania inscenizacji.
Serdeczne podziękowania dla Marty Warzyszak -Tarki oraz Bożeny Wójcik za wkład w organizację spektaklu oraz dla Środowiskowego Domu Samopomocy za miłe i ciepłe przyjęcie.

DSCN8521 mDSCN8522 mDSCN8523 mDSCN8525 mDSCN8516 mDSCN8532 mDSCN8536 mDSCN8539 mDSCN8544 m

W dniu 3 kwietnia 20014 r. w zorganizowane zostały zajęcia edukacyjne dla przedszkolaków z grupy „Słoneczka" Przedszkola nr 1 pn. „Z biegiem Wisły".
Celem spotkania było rozbudzenie zainteresowań dzieci krajem rodzinnym.

Na wstępie bibliotekarka Barbara Wójcik zapoznała dzieci z legendą powstania państwa polskiego. Na podstawie książki Czesława Janczarskiego „Płynie Wisła, płynie" 6 – latki zapoznawały się z biegiem Wisły. Pomocny w tym był kontur mapy Polski , na której dzieci przyklejały nazwy miast leżących na „wiślanym szlaku".
Dzieci aktywnie uczestniczyły w "podróży" po Polsce. Zwiedziły góry, największe miasta Polski - Kraków i Warszawę a także Morze Bałtyckie .
Przedszkolaki wykazały się dużą wiedzą na tematy związane z naszą Ojczyzną.
Dzieci poznały dużo nowych wiadomości o Polsce a także utrwaliły zdobyte wcześniej. Wiedzą, jak się zachować w górach, jak w dużym mieście czy też nad morzem.
Bibliotekarka zapoznała również dzieci z ciekawą literaturą związaną z Polską.

Zajęcia zorganizowano we współpracy z Małgorzatą Wawryszuk - nauczycielką z Przedszkola Publicznego nr 1 im. Marii Konopnickiej w Łęcznej.

DSCN3113 mDSCN3114 mDSCN3115 mDSCN3116 mDSCN3117 mDSCN3121 mDSCN3122 mDSCN3123 mDSCN3124 mDSCN3125 mDSCN3126 mDSCN3127 m

Biblioteka Główna zorganizowała kolejny spektakl edukacyjny uwrażliwiający na potrzebę czytania.
Dnia 4 kwietnia zaprosiła dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Łęcznej na przedstawienie "Tajemnica zaginionych liter" w wykonaniu aktorów z Teatru „Maska" z Krakowa.
Spektakl opowiadał historię biblioteki , w której to pewnego dnia z książek zniknęły wszystkie litery. Bibliotekarka załamana tym faktem poprosiła o pomoc detektywa Lupę, miłośnika książek. Po długim śledztwie okazało się jednak, że liter nikt nie porwał. Same odeszły i schroniły się u Królowej Liter – Literatury. Dlaczego? Królowa Liter – Literatura odpowiedziała na to pytanie...
Publiczność spektaklu, z wielką radością uczestniczyła w tej „książkowej" przygodzie, dzieci przyrzekły czytać książki i odwiedzać bibliotekę.
Zapraszamy wszystkich czytelników do biblioteki zapewniając, że każda książka zawiera komplet liter.

DSC 0320 mDSC 0329 mDSC 0337 mDSC 0342 mDSC 0351 mDSC 0354 mDSC 0358 mDSC 0416 mDSC 0366 mDSC 0380 mDSC 0383 mDSC 0394 mDSC 0399 mDSC 0405 mDSC 0410 mDSC 0411 mDSC 0424 mDSC 0319 m

 

Dnia 1.04. 2014 w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podgłębokim odbyły się kolejne zajęcia z elementów biblioterapii. W zajęciach uczestniczyła młodzież z MOW oraz uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Łęcznej. Warsztaty prowadziła starszy kustosz Jadwiga Ćwirko kierownik Filii nr 3.
Przed rozpoczęciem zajęć uczestnicy ŚDS zwiedzili ośrodek i zapoznali się z pracami plastycznymi wychowanek MOW.
Podczas warsztatów biblioterapeutycznych uczestnicy ŚDS i młodzież z MOW pracowali wspólnie przy inscenizacji „Rzepki" Juliana Tuwima.
Celem spotkania było:
- rozwijanie aktywności artystycznej,
- dostarczanie radosnych przeżyć emocjonalnych i estetycznych,
- doskonalenie koncentracji,
- wzmacnianie wiary we własne siły. - - rozwijanie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych.
Podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy oraz młodzież aktywnie uczestniczyli w zajęciach, które dały im wiele radości.
Serdeczne podziękowania Dyrektor Marii Radko, Dyrektor Małgorzacie Koziak, Bożenie Wójcik i młodzieży za ciepłe i miłe przyjęcie.

zdj.1 mzdj2 mzdj.3 mzdj.4 m

W dniu 24 kwietnia 2012 roku Dyskusyjny Klub Książki działający przy Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Łęcznej gościł na spotkaniu Barbarę Kosmowską – autorkę licznych powieści dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Największy rozgłos zyskała książka Teren prywatny, za którą pisarka otrzymała I nagrodę w konkursie na Dziennik polskiej Bridget Jones. Spod jej pióra wyszły także m.in. Prowincja, Gobelin, Niebieski autobus, Hermańce, Buba, Puszka , Pozłacana rybka, Samotni.pl.

W swoich książkach podejmuje tematy trudnych czasów, w jakich przyszło żyć współczesnemu człowiekowi. Poprzez ciekawe portrety swoich bohaterów pisarka pokazuje różne postawy moralne i trudne wybory, przed którymi stajemy w życiu.

Na spotkaniu Barbara Kosmowska odpowiadała na liczne pytania czytelników.

O bohaterach własnych książek wypowiadała się z sympatią, tłumacząc skomplikowane losy postaci. Przedstawiła swoją najnowszą powieść dla dzieci młodzieży Dziewczynka z parku, a także wspomniała o mającej się ukazać nowej powieści dla dorosłych Ukrainka.

Spotkanie upłynęło w miłej i serdecznej atmosferze, pisarka otrzymała podziękowania i upominki od Urzędu Miasta i DKK.

Na koniec spotkania podpisała wiele książek, składała dedykacje, pozowała do zdjęć.

W spotkaniu uczestniczyły Klubowicze z DKK w Ludwinie, młodzież z Gimnazjum nr 1, bibliotekarki i czytelnicy.

Spotkanie zorganizowane zostało w ramach projektu Dyskusyjne Kluby Książki realizowanego przy wsparciu finansowym i merytorycznym Instytutu Książki.

Następne spotkanie naszego Klubu planowane jest na 22 maja o godz.12.00 w siedzibie naszej biblioteki.

alt alt 

alt alt

alt alt 

W dniu 17 kwietnia 2012 roku odbyło się trzydzieste spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki, w którym uczestniczyło siedem osób.

Tematem naszych rozmów była twórczość Barbary Kosmowskiej.

Barbara Kosmowska jest autorką książek dla młodzieży i dorosłych.

Dorobek literacki obejmuje kilkanaście tytułów powieści; wśród nich nagrodzone: Teren prywatny, Buba, Pozłacana rybka.

Powieść Teren prywatny opisuje historię życia czterdziestokilkuletniej kobiety, która postanowiła radykalnie zmienić życie. Jest to bardzo wnikliwy opis jej przemian psychicznych i odkrywanie samej siebie i świata, tego bliskiego i tego dalszego.

Hermańce to nazwa powieści i miejscowości pełnej tajemniczych miejsc takich jak Dolina Majtek czy Suche Bagna, wokół których toczy się życie mieszkańców. Książka, w ocenie klubowiczki, jest pełna humoru i dystansu wobec poważnych spraw.

W górę rzeki to wielowątkowa powieść z galerią postaci o głębokich, bardzo wiarygodnych portretach psychologicznych, które reprezentują najróżniejsze postawy życiowe.

Prowincja

to portret Hanki, kobiety, która opuszcza stolicę i wyjeżdża na prowincję, by posmakować nową rzeczywistość. Jest to wnikliwy portret kobiety, która musi zrozumieć siebie i bliskich, dokonać koniecznych przewartościowań w poszukiwaniu prawdy.

Gobelin to przeplatająca się opowieść o kilku kobietach, kilku mężczyznach, artystach, dziennikarzach i Trójmieście. Osnowę stanowi historia Anny i jej alkoholizmu, bezradności bliskich wobec czyjegoś uzależnienia. Ta książka pokazuje nam problemy i uczucia, jakie

wzbudzają u każdego z nas patologiczne uzależnienia.

Niebieski autobus to opowieść o sztuce akceptacji na świat i samej siebie. Niebieski autobus jest łącznikiem dwóch historii: dziecięcej oraz dojrzałej. Powieść przynosi kilka ważnych tematów: studium pierwszej miłości, opowieść o społecznym i intelektualnym awansie.

Na następne spotkanie zapraszamy 24 kwietnia 2012 roku na godz. 14.00.

Będzie to spotkanie z pisarką Barbarą Kosmowską.

W dniu 14 kwietnia 2011 roku w czytelni naszej biblioteki przy pełnej sali odbyło się spotkanie z poetą, prozaikiem, tłumaczem Jackiem Dehnelem. Jest on twórcą kilku tomików poetyckich oraz utworów prozatorskich takich jak: Saturn, Lala, Balzakiana, Fotoplastykon i Rynek w Smyrnie. Jacek Dehnel rozpoczął spotkanie od przeczytania fragmentów swojej najnowszej książki pt. Saturn.

Gość nawiązał żywe relacje ze słuchaczami. Uczestnicy spotkania zadawali pytania dotyczące różnych kwestii: inspiracji autora, sposobu pracy twórczej, tematów rodzinnych (Lala), konwencji literackich, postaw życiowych. Jacek Dehnel czytał także niektóre wiersze z tomów Żywoty równoległe i Ekran kontrolny.

Mówiąc o swojej twórczości posługiwał się bogatym, kwiecistym językiem. Otrzymał podziękowania, kwiaty, upominki.

Na koniec autor podpisywywał książki, składał dedykacje, pozował do zdjęć. W spotkaniu uczestniczyły przedstawicielki trzech Dyskusyjnych Klubów Książki: MGBP i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łęcznej,Gminnej Biblioteki Publicznej w Milejowie, młodzież z Liceum Ogólnokształcącego w Łęcznej oraz czytelnicy.

Spotkanie zorganizowane zostało w ramach projektu Dyskusyjne Kluby Książki realizowanego przy wsparciu finansowym i merytorycznym Instytutu Książki.

Na następne spotkanie z pisarzem Stefanem Dardą zapraszamy 28 kwietnia 2011 r. na godz. 16.00 do Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łęcznej przy ul. Staszica 9.

Spotkanie naszego Klubu odbędzie się 17 maja o godz. 12.00 w siedzibie MGBP przy ul. Bożniczej 21.

 

   

   

Dnia 16 kwietnia 2010 roku o godz. 11.00 w MGBP im. Zbigniewa Herberta w Łęcznej odbędzie się spotkanie autorskie z Beatą Tadlą - dziennikarką, prezenterką Faktów w TVN, serwisu informacyjnego w TVN 24, autorką debiutanckiej książki pt. "Pokolenie 89 czyli dzieci PRL - u w wolnej Polsce".
Spotkanie autorskie organizowane będzie w ramach projektu Dyskusyjne Kluby Książki, realizowanego przy wsparciu finansowym i merytorycznym Instytutu Książki.

                                          

 

 

Dnia 5 maja 2009 o godz. 12.00 w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Łęcznej odbędzie się spotkanie autorskie z Hanną Kowalewską - pisarką, poetką, autorką dramatów, słuchowisk i widowisk.

Jej debiut powieściowy "Tego lata, w Zawrociu" zdobył pierwszą nagrodę w konkursie Wydawnictwa Zysk i S-ka oraz "Świata Książki" na polską powieść roku 1997. Obok powieści takich jak "Góra śpiących węży", "Julita i huśtawki" oraz "Maska Arlekina" jest również autorką tomu opowiadań "Kapelusz z zielonymi jaszczurkami" oraz zbiorów wierszy "Winoroślinność" i "Anna tłumaczy świat".

Spotkanie autorskie zorganizowane będzie w ramach projektu Dyskusyjne Kluby Książki, realizowanego przy wsparciu finansowym i merytorycznym Instytutu Książki.


      

Będzie możliwość zakupienia książek autorki i uzyskania autografu.


ZAPRASZAMY !