Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Łęcznej od kilku lat otrzymuje dotację ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek". W 2014 roku wysokość dotacji dla naszej biblioteki wyniosła 19 223 zł. Za tę kwotę zakupiono 1077 książek (nowości z literatury pięknej i popularnonaukowej).


Biblioteka po raz kolejny przystąpiła do Programu „Orange dla Bibliotek", w ramach którego otrzymała dotację finansową (darowiznę pieniężną) dla filii nr 4 w Zakrzowie w wysokości 715,12 zł. Celem darowizny jest edukacja oraz popularyzacja wykorzystania Internetu przez użytkowników biblioteki, a w szczególności zapewnienie dostępu do Internetu w bibliotece w roku 2014.

Od trzech lat biblioteka współpracuje z przedsiębiorstwem Funmedia. W ramach tej współpracy Funmedia udostępniło bibliotece dostęp do kursu „Angielski 123.pl". Czytelnicy zainteresowani kursem uczą się bezpłatnie języka angielskiego on-line w bibliotece. Zajęcia odbywają się w Bibliotece Głównej oraz w Filiach. Łącznie odbyło się 48 spotkań, z których skorzystało 77 uczestników.


Biblioteka uczestniczy w programie Instytutu Książki w Krakowie „Dyskusyjne Kluby Książki". Przy Bibliotece Głównej od roku 2009 istnieje Dyskusyjny Klub Książki dla dorosłych „Pod różą". Od 2013 roku działa też Dyskusyjny Klub Książki dla młodzieży. W ramach tego programu odbywają się cykliczne spotkania z czytelnikami, podczas których prowadzone są rozmowy o książkach przekazywanych do klubów bezpłatnie. Biblioteka ma również możliwość organizowania nieodpłatnych spotkań z pisarzami.