Statystyki

2264554
Dzisiaj
Wczoraj
Bieżący tydzień
Ubiegły tydzień
Bieżący miesiąc
Ubiegły miesiąc
Ogółem
972
878
1850
1558109
30710
49265
2264554

IP: 3.235.101.141
2020-10-19 23:17

1. Organizatorem konkursu jest Filia nr 3 Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im Zbigniewa Herberta w Łęcznej ul. Jaśminowa 4

2. Konkurs rozpoczyna się 19.09.2014 r. i trwać będzie do  24.10.2013 r.

3. Rozstrzygniecie konkursu odbędzie się 29.10.2013 w Filii nr 3 MGBP ul. Jaśminowa 4

4. Temat prac konkursowych brzmi: „Barwy jesieni w wierszach dla dzieci”

5. W konkursie mogą brać udział dzieci z klas 0 – III Szkoły Podstawowej

Warunki uczestnictwa w konkursie:

1. Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną w formacie A4, techniką dowolną.

2. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami wykonanymi samodzielnie.

3. Każdy uczestnik może wykonać jedną pracę konkursową.

5. Oceny prac dokona komisja powołana przez Organizatora Konkursu.

6. Każda praca powinna być opatrzona danymi: imię i nazwisko, wiek autora pracy, nazwa i dokładny adres placówki, telefon kontaktowy, imię i nazwisko opiekuna.

Wyniki konkursu i nagrody:

1. Kryteria oceny prac: samodzielność wykonania pracy, pomysłowość, walory artystyczne, materiał użyty do wykonania pracy.

2.  Komisja powołana przez Organizatora Konkursu wyłoni spośród przekazanych prac laureatów konkursu.

3. Ogłoszenie wyników nastąpi na stronie internetowej naszej biblioteki www.mgbp.leczna.pl

4. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy i nagrody.

5. Prace nie spełniające wymogów regulaminowych, nie będę brały udziału w konkursie.

Uwagi:

1. Przekazując prace na konkurs, uczestnik zgadza się na umieszczenie pracy na stronie internetowej Biblioteki

2. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.

4. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom.

5. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z wyrażaniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29. 09.1997 r o ochronie danych osobowych (DZ. U. nr 133 z 1997 r z późniejszymi zmianami).